Kansantanssin opetus

Tanssikoulu Pilke noudattaa kansantanssin opetuksessa Opetusministeriön laatimaa Taiteen Perusopetuksen yleistä oppimäärää. Opetuksen lähtökohtana on, että oppilas ymmärtää kansantanssin koostuvan useista erilaisista tekijöistä. Oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa kansantanssin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan.

Tavoitteena on, että oppilas

 • ymmärtää suomalaiseen kulttuuriin ja sen alueellisiin erityispiirteisiin liittyviä elementtejä
 • ymmärtää suomalaisen kansantanssitekniikan perusteita
 • tuntee suomalaisen kansantanssin historiaa ja nykypäivää
 • hallitsee tanssien perusrytmejä ja tunnistaa joitakin erityisrytmejä
 • tunnistaa kansantanssiin liittyvää lauluperinnettä
 • kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan.

 

Keskeiset sisällöt:

 • jalkatekniikkaa, askelikkoja ja tanssiotteita
 • suomalaista laulu-, loru- ja leikkiperinnettä
 • lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria
 • itäinen, läntinen, yleissuomalainen ja uusi suomalainen kansantanssi
 • lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa
 • lajiin liittyvä rytmitys ja musiikin dynaamiset vaihtelut.